Otvoriť hlavné menu
Logo Európskej komisie, inšpirované budovou jej sídla v Bruseli, Berlaymont.

Európska komisia (EK) je najvyšší výkonný orgán Európskej únie (EÚ), ktorý má v mnohých otázkach rozhodovaciu právomoc. Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ.

Komisia v praxi funguje ako vládny kabinet s 28 členmi Komisie, neformálne nazývanými "komisári". Každý štát má v EK zastúpeného jedného člena, avšak tí sú prísahou zaviazaní reprezentovať všeobecné záujmy EÚ ako celku, nie vlastného štátu. Jedným z 28 členov je predseda Komisie (v súčasnosti Jean-Claude Juncker). Súčasná Komisia je Junckerova komisia, ktorá nastúpila do úradu na konci roku 2014 po voľbách v máji 2014.

Zloženie Európskej komisieUpraviť

V čele Európskej komisie stojí predseda navrhnutý Európskou radou a potvrdený Európskym parlamentom. Ostatní členovia (komisári) sú spoločne menovaní Radou európskej únie, prezidentom Európskej komisie a potvrdení Európskym parlamentom.

Počet komisárov sa počas roku 2004 niekoľkokrát zmenil. Pred vstupom desiatich nových členských štátov mala Európska komisia 20 komisárov. Päť štátov - Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo - mali v EK dvoch komisárov, zvyšných 10 členských štátov po jednom.

Po vstupe nových členských štátov 1. mája 2004 sa zvýšil počet komisárov na 30 (pribudlo po jednom komisárovi z každej novej členskej krajiny). 18. novembra 2004, kedy sa ujala vlády nová Európska komisia, sa počet komisárov znížil na 25 - každá členská krajina má už len jedného komisára. Taký stav nastal aj po pristúpení Rumunska a Bulharska v roku 2007, resp. Chorvátska v roku 2013. EK má teda v súčasnosti 28 komisárov.

Napriek tomu, že členov Komisie nominujú členské štáty, nesmú komisári po svojom schválení požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani iného orgánu.

Organizačná štruktúraUpraviť

Aparát Európskej komisie sa rozdeľuje do takzvaných generálnych riaditeľstiev (Directorate-General, DG), ktoré sú analogické ministerstvám. Každé generálne riaditeľstvo sa zaoberá konkrétnou problematikou, na jeho čele je generálny riaditeľ, ktorý podlieha priamo konkrétnemu komisárovi. V portfóliu jedného komisára môže byť viacero generálnych riaditeľstiev.

Podľa údajov EK pracovalo na generálnych riaditeľstvách k aprílu 2007 spolu 23 043 zamestnancov v trvalom alebo dočasnom pracovnom pomere. EK mala v roku 2018 asi 32 000 zamestnancov.[1]

V každom členskom štáte EÚ má Európska komisia aj svoje zastúpenie, na Slovensku je to Bratislave.

KomisieUpraviť

  • Junckerova komisia - súčasná komisia, v úrade od 1.novembra 2014
  • Barrosova komisia - predošlá komisia, s dvoma volebnými obdobiami:
    • 1. Barrosova komisia (22. november 2004 - 8. február 2010)
    • 2. Barrosova komisia (9. február 2010 - 31. október 2014)


Externé odkazyUpraviť

ReferencieUpraviť