Európska komisia (EK) je najvyšší výkonný orgán Európskej únie (EÚ), ktorý má v mnohých otázkach rozhodovaciu právomoc. Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ.

Európska Komisia


Logo Európskej komisie, inšpiráciou bola budova jej sídla v Bruseli, Berlaymont
Prehľad
Členstvo27 štátov
LíderPredseda
Politická správaTím 27 komisárov
SídloBrusel, Belgicko
Luxemburg, Luxembursko
Web stránkaec.europa.eu
Európska komisia, Berlaymont

Komisia v praxi funguje ako vládny kabinet s 27 členmi Komisie, neformálne nazývanými "komisári". Každý štát má v EK zastúpeného jedného člena, avšak tí sú prísahou zaviazaní reprezentovať všeobecné záujmy EÚ ako celku, nie vlastného štátu. V súčasnosti je predsedníčkou EK Ursula von der Leyen, ktorou sa stala v decembri 2019.

Zloženie Európskej komisie upraviť

V čele Európskej komisie stojí predseda navrhnutý Európskou radou a potvrdený Európskym parlamentom. Ostatní členovia (komisári) sú spoločne menovaní Radou európskej únie, prezidentom Európskej komisie a potvrdení Európskym parlamentom.

Počet komisárov sa počas roku 2004 niekoľkokrát zmenil. Pred vstupom desiatich nových členských štátov mala Európska komisia 20 komisárov. Päť štátov - Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo - mali v EK dvoch komisárov, zvyšných 10 členských štátov po jednom.

Po vstupe nových členských štátov 1. mája 2004 sa zvýšil počet komisárov na 30 (pribudlo po jednom komisárovi z každej novej členskej krajiny). 18. novembra 2004, kedy sa ujala vlády nová Európska komisia, sa počet komisárov znížil na 25 - každá členská krajina má už len jedného komisára. Taký stav nastal aj po pristúpení Rumunska a Bulharska v roku 2007, resp. Chorvátska v roku 2013. EK má v roku 2020 27 komisárov a Predsedu komisie.

Napriek tomu, že členov Komisie nominujú členské štáty, nesmú komisári po svojom schválení požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani iného orgánu.

Organizačná štruktúra upraviť

Aparát Európskej komisie sa rozdeľuje do takzvaných generálnych riaditeľstiev (Directorate-General, DG), ktoré sú analogické ministerstvám. Každé generálne riaditeľstvo sa zaoberá konkrétnou problematikou, na jeho čele je generálny riaditeľ, ktorý podlieha priamo konkrétnemu komisárovi. V portfóliu jedného komisára môže byť viacero generálnych riaditeľstiev.

Podľa údajov EK pracovalo na generálnych riaditeľstvách k aprílu 2007 spolu 23 043 zamestnancov v trvalom alebo dočasnom pracovnom pomere. EK mala v roku 2018 asi 32 000 zamestnancov.[1]

V každom členskom štáte EÚ má Európska komisia aj svoje zastúpenie, na Slovensku je to v Bratislave.

Pracovný program a rozhodnutia upraviť

Predseda komisie nastavuje politický kurz, na základe ktorého komisári rozhodujú aké sú strategické ciele a vypracovávajú ročný pracovný program, ktorý predstavuje plán činnosti na nasledujúcich 12 mesiacov a v ktorom je vysvetlená realizácia politických priorít v praxi.[2]

Rozhodnutia Európskej komisie sa prijímajú na základe kolektívnej zodpovednosti a všetci komisári majú pri rozhodovaní rovnaký hlas. Výnimku majú prípady, ktoré ich oprávňujú na určité situácie.[2]

Komisie upraviť

  • Von der Leyenovej komisia - súčasná komisia, v úrade od 1.decembra 2019
  • Junckerova komisia - predošlá komisia, (1.november 2014 - 30.november 2019)
  • Barrosova komisia - predošlá komisia, s dvoma volebnými obdobiami:
    • 1. Barrosova komisia (22. november 2004 - 8. február 2010)
    • 2. Barrosova komisia (9. február 2010 - 31. október 2014)


Externé odkazy upraviť

Referencie upraviť

  1. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure_en
  2. a b Európska komisia [online]. Oficiálne webové stránky Európskej únie, [cit. 2020-10-15]. Dostupné online.