Európska menová jednotka

Európska menová jednotka (European Currency Unit, ECU) bola košová menová jednotka krajín Európskych spoločenstiev slúžiaca na zúčtovanie medzinárodných operácií.

Názov je odvodený od anglického „European Currency Unit“ a zároveň z francúzskeho výrazu pre štít: „écu“, bola nazývaná aj jedna starofrancúzska minca.

ECU vzniklo 13. marca 1979 (bankový ISO kód XEU) a 1. januára 1999 bola nahradená eurom (ISO kód EUR).

Váhy národných mien v ECU
Mena 13. 3. 1979-
16. 9. 1984
17. 9. 1984-
21. 9. 1989
21. 9. 1989-
31. 12. 1999
Belgicko BEF 09,64% 08,57% 08,183%
Nemecko DEM 32,98% 32,08% 31,955%
Dánsko DKK 03,06% 02,69% 02,653%
Španielsko ESP - - 04,138%
Francúzsko FRF 19,83% 19,06% 20,316%
Spojené kráľovstvo GBP 13,34% 14,98% 12,452%
Grécko GRD - 01,31% 00,437%
Írsko IEP 01,15% 01,20% 01,086%
Taliansko ITL 09,49% 09,98% 07,840%
Luxembursko LUF - - 00,322%
Holandsko NLG 10,51% 10,13% 09,980%
Portugalsko PTE - - 00,695%