Otvoriť hlavné menu

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov

Členské štáty

Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (angl. European Meteorological Satellite Organisation skr. EUMETSAT) je medzivládna organizácia zodpovedná za vývoj, vypúšťanie a prevádzku meteorologických družíc dvoch typov: geostacionárne (Meteosat 1 až 10) a s polárnou dráhou letu (družice METOP A,B,C).

V súčasnosti má 29 členských štátov:

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovínsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia. Štatút spolupracujúcej krajiny majú: Bulharsko a Srbsko.

Slovensko sa stalo členom v roku 2006.