Eurafrázia alebo Afro-Eurázia je najväčší superkontinent na svete, kde žije okolo 85 percent svetovej populácie, čo je približne 5,5 miliárd ľudí. Suezský kanál rozdeľuje tento superkontinent na kontinenty Afrika a Eurázia, pričom Eurázia sa ďalej delí na svetadiely Európa a Ázia.

Eurafrázia

A rozdiel medzi kontinentom a svetadielom Kontinent – je veľká súvislá súš obklopená svetovým oceánom, ktorá má osobitný, svojský geologický vývoj a stavbu.

Svetadiel – narozdiel od kontinentu je to veľká oblasť na zemskom povrchu, ktorú obyčajne tvorí kontinent a k nemu priľahlé ostrovy a ktorá je charakteristická osobitým historickým, etnografickým a hospodárskym vývojom. Napr. kontinent Eurázia tvoria spolu s ostrovmi dva svetadiely – Európa a Ázia. Naopak, kontinenty Severná a Južná Amerika s ostrovmi a kontinentálnym mostom Strednej Ameriky tvoria svetadiel – Amerika. Ako osobitný svetadiel rátame Oceániu – pozostáva z ostrovov Tichého oceánu.