Eurafrázia

Eurafrázia alebo Afro-Eurázia je najväčší superkontinent na svete, kde žije okolo 85 percent svetovej populácie, čo je približne 5,5 miliárd ľudí. Suezský kanál rozdeľuje tento superkontinent na kontinenty Afrika a Eurázia, pričom Eurázia sa ďalej delí na svetadiely Európa a Ázia.

Eurafrázia