Eva Kamrlová

Eva Kamrlová (* 23. október 1942) je slovenská koncertná organistka.

V rokoch 19571963 vyštudovala Konzervatórium v Bratislave, hru na organ u Irmy Skuhrovej. Po absolvovaní konzervatória v rokoch 19631968 študovala na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Ferdinanda Klindu.

Zúčatnila sa medzinárodných interpretačných kurzov (napr. Flor Peeters). Sólisticky vystupovala so slovenskými orchestrami, ako sú Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou dirigentov Bystríka Režuchu a Leoša Svárovského. Komorne spolupracovala s fagotistom Petrom Hanzelom, trubkárom Kamilom Roškom, mezosopranistkou Evou Blahovou, sopranistkou Magdalénou Blahušiakovou ako aj s altistkou Hanou Štolfovou-Bandovou. Nahrávala tiež pre Slovenský rozhlas. V rozhlase pôsobí aj ako publicistka – autorka hudobno-slovných relácií.

V období rokov 19811987 pôsobila na Základnej umeleckej škole v Bratislave ako pedagogička. V rokoch 1994 - 1999 vyučovala na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Je zakladateľkou cirkevného zboru a pedagogičkou organovej hry.

V rokoch 19871994 vykonávala funkciu tajomníčky Sekcie koncertných umelcov pri Zväze slovenských skladateľov a koncertných umelcov. Spolu s Mariánom Lapšanským bola spoluorganizátorkou Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline. Od roku 1992 je organizátorkou medzinárodného festivalu Slovenské historické organy, predtým v spolupráci s Ferdinandom Klindom. Je tiež iniciátorkou bratislavského koncertného cyklu Hudba na Hrade.