Evakuácia

Evakuácia (z lat., slovensky "vypratanie, vyprázdnenie") je súhrn organizačných a technických opatrení zabezpečujúcich premiestnenie osôb, zvierat a vecí [1] v danom poradí priority z miest ohrozených mimoriadnou udalosťou do miest, v ktorých je zabezpečené pre osoby náhradné ubytovanie a stravovanie, pre zvieratá ustajnenie a pre vecné prostriedky uskladnenie.

Značka núdzového východu

Evakuácia sa vzťahuje na všetky osoby v miestach ohrozených mimoriadnou udalosťou s výnimkou osôb, ktoré sa budú podieľať na záchranných prácach, riadenií evakuačných opatrení, alebo budú vykonávať inú neodkladnú činnosť na zabezpečenie minimalizácie následkov mimoriadnej udalosti.

Na Slovensku sú základné právne náležitosti evakuácie stanovené v zákonných i podzákonných normách, akými sú napr. Zákon o integrovanom záchrannom systéme č. 129/2002 Z. z., Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra o evakuácii č. 328/2012 Z. z. a rad ďalších.[2]

Občania sú o vyhlásení evakuácie informovaní prostredníctvom sirén varovným signálom Všeobecná výstraha (kolísavý tón, dĺžka 140 sekúnd) a tiesňovou informáciou v masmédiách (rádio, televízia, tlač), prípadne z mobilných rozhlasových prostriedkov .

Evakuácia alebo evakuácia sa môžu týkať:Upraviť

  • Úrazová evakuácia (CASEVAC), evakuácia pacienta v bojových situáciách
  • Pohyb na obete, postup na presun obete z pôvodného miesta do sanitky
  • Núdzová evakuácia, premiestnenie osôb z nebezpečného miesta v dôsledku katastrofy alebo hroziacej vojny
  • Lekárska evakuácia (MEDEVAC), evakuácia pacienta lietadlom alebo vrtuľníkom alebo dokonca vlakom

ReferencieUpraviť

  1. Čo robiť v prípade evakuácie, cokosice.sk
  2. Evakuácia, zakonypreludi.sk

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Evakuace na českej Wikipédii.