Evanjelická cirkev

(Presmerované z Evanjelici)

Evanjelická cirkev (príslušník sa nazýva evanjelik) môže byť:

  • v užšom zmysle: evanjelická cirkev augsburského vyznania (luteránska cirkev)
  • v širšom zmysle:
    • taká cirkev, ktorú (podľa jej názoru) charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium, t. j. cirkev, ktorá vzišla priamo z reformácie 16. storočia alebo cirkev, ktorá vznikla neskôr rozvinutím niektorých reformačných impulzov (t. j. luteránske, reformované/kalvinistické, anglikánske, metodistické, baptistické, pentekostalistické cirkvi, adventisti siedmeho dňa atď.)
    • zriedkavejšie: synonymum výrazu protestantská cirkev

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.