Evanjelické lýceum

Evanjelické lýceum je:

  • všeobecne: lýceum poskytujúce evanjelickú výchovu
  • v Uhorsku a na Slovensku od 16. storočia do (na Slovensku) roku 1945 stredné evanjelické učilište, ktoré malo v najvyšších triedach filozofický, teologický, neskôr aj právny kurz a pripravovalo na vysokoškolské štúdium. Po roku 1849 boli postupne prebudované na gymnáziá, ale historické pomenovanie sa používalo aj naďalej.
  • na Slovensku po roku 1990: evanjelické gymnázium

Známe historické evanjelické lýceá: