Evanjelické lýceum a pamätná tabuľa (Bratislava)

národná kultúrna pamiatka v Bratislave, okrese Bratislava I, ID 101-87/1

Evanjelické lýceum a pamätná tabuľa sa nachádza v Bratislave. Je súborom troch objektov a to budovy Nového evanjelického lýcea na Konventnej ulici č. 13, Pamätnej tabule umiestnenej na jeho rohu s Lýcejnou ulicou a budovy Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici č. 15. Vyhlásené boli za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1961. Evanjelické lýceum zohralo významnú úlohu v rozvoji vzdelanosti v období Rakúsko Uhorska a tiež aj v rozvoji Slovenskej kultúry.

Evanjelické lýceum a pamätná tabuľa
(Pamätné lýceum)
pamätné budovy s pamätnou tabuľou
Budova Nového lýcea na Konventnej č. 13
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Bratislavský kraj
Okres Bratislava I.
Mesto Bratislava
Mestská časť Staré mesto
Súradnice 48°08′49.963″S 17°06′17.36″V / 48,14721194°S 17,1048222°V / 48.14721194; 17.1048222
Vznik 17. storočie
Štátny znak SRNárodná kultúrna pamiatka SR
Pred r. 2002[1]
 - názov Pamätné lýceum
ÚZPF[2]
 - číslo 87/1-3
 - dátum zápisu 23.10. 1963
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Budova Nového evanjelického lýcea upraviť

Budova postavená v klasicistickom slohu v rokoch 1854 – 1855 do pôdorysu v tvare L je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je E. G. Bendl. Pamätné Nové evanjelické lýceum sa nachádza na ulici Konventná č. 13[3]. V súčasnosti sa v nej nachádza Literárno vedný ústav Slovenskej akadémie vied.

Pamätná tabuľa upraviť

Nachádza sa na fasáde budovy Nového ev. lýcea na rohu Konventnej a Lýcejnej ulice. Sú na nej umiestnené mená 67 významných študentov, medzi ktorými boli Ľudovít Štúr či Milan Rastislav Štefánik. Je vytvorená podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča a osadená bola v roku 1932.[4]

Budova Starého evanjelického lýcea upraviť

 
Staré evanjelické lýceum na Konventnej 15

Je to budova postavená v klasicistickom slohu v roku 1783. Upravy na nej boli robené v 20.storočí. Má nepravidelný zalomený pôdorys, je dvojpodlažná a podpivničená. Autorom stavby je Matej Walch. Pamätné Staré evanjelické lýceum je na ulici Konventná č. 15. V Súčasnosti je v ňom Lyceálna knižnica, ktorá je od roku 1954 v správe Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied

História upraviť

 
Budova ev. lýcea z roku 1656 na Kostolnej 1, toho času v nej sídli Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • 7. júla 1682 v obytnom dome otvorili školu
 • 1714 sa rektorom stal Matej Bel, ktorý tam zotrval do roku 1719. Počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o povznesenie lýcea na vysokú úroveň. Tiež zaviedol alumneum pre chudobných študentov. Dostávalo ho 20 študentov. Jeho nástupcami boli Fridrich Viliam Beer[5], Ján Tomka-Sásky a Jozef Bencúr.
 • 1783 postavenie novej budovy lýcea nazývaná „Staré lýceum“ stojaca na Konventnej 15 podľa projektu Mateja Walcha[6].
 • 1843 odvolanie Ľ. Štúra na základe rozhodnutia evanjelického konventu, z postu námestníka profesora Katedry reči a literatúry československej, ktorým bol Juraj Palkovič.
 • 11. septembra 1851 miestodržiteľ gróf Attems nariaďuje zmeny v osnovách
 • 1854 schválenie výstavby novej budovy lýcea z prostriedkov zboru
 • 1855 nasťahovanie lýcea do novej budovy na Konventnej 13. Budova sa nazýva "Nové lýceum". Nové lýceum je neskoroklasicistická budova, ktorú staval E. G. Bendl. Sídlila tu Evanjelická teologická akadémia a študentský domov.
 • 1. septembra 1859 vydanie Protestantského patentu panovníkom. Hlavným tvorcom patentu bol Karol Kuzmány. Spôsobil rozpory vedúce k Patentálnym bojom medzi jeho zástancami a odporcami
 • 1882 osamostatnenie Teologickej akadémie Uhorskej ev. a. v. cirkvi v Bratislave
 
Priečelie Evanjelického lýcea z r. 1896 na Palisádach 51, teraz sídlo súkromnej školy DSB
 • 1895 zmluva medzi evanjelickým zborom a štátom o výstavbe novej budovy lýcea, na ktorú štát prispel 16 000 guldenami
 • 1896 Lýceum sa sťahuje do novej budovy na Palisádach, architekt Ignác Alpár (STÖCKL), kde bola zriadená aj lyceálna knižnica, vtedy majúca 12 584 titulov, 1 000 exponátov starožitností a numizmatickú zbierku s 10 833 mincami. V súčasnosti sa v nej nachádza nemecká škola Bratislava (Deutsche Schule Bratislava – DSB)[7]
 • 22. septembra 1923 je Evanjelické lýceum zrušené výnosom ministerstva školstva a národnej osvety, vzniká z neho Štátne nemecké gymnázium, ktoré je nakoniec v roku 1944 zrušené
 • 1932 je na rohu Nového lýcea osadená podľa projektu Dušana Jurkoviča pamätná tabuľa so 67 menami štúrovcov a slovenských národovcov, ktorí na Evanjelickom lýceu v Bratislave študovali

Významní dejatelia na Pamätnej tabuli upraviť

 
Pamätná tabuľa na Konventnej 13

Zo strany Konventnej ulice

Zo strany Lýcejnej ulice

Na päte tabule

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2015-12-11]. Dostupné online.
 2. Register nehnuteľných NKP [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2015-12-11]. Dostupné online.
 3. http://krizom-krazom.eu/regiony/budovy-v-okrese-bratislava-i
 4. Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok [online]. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Dostupné online.
 5. http://www.biblicalcyclopedia.com/B/beer-friedrich-wilhelm.html
 6. http://www.teraz.sk/rok-l-stura/stopy-l-stura-sa-zacinaju-v-brati/119602-clanok.html
 7. http://www.deutscheschule.sk/index.html

Zdroje upraviť

Iné projekty upraviť