Evanjelický kňaz

(Presmerované z Evanjelický farár)

Evanjelický kňaz je duchovný niektorej z evanjelických cirkví.

Na rozdiel od rímskokatolíckych kňazov, evanjelický kňaz (farár) môže mať rodinu, celibát je dobrovoľný. Študovať evanjelickú teológiu môže aj žena a tiež môže byť vysvätená za kňaza. Niektorí vyštudovaní kňazi nevolia tradičnú rolu farára, ale učia na školách a pod.