Evanjelická cirkev

(Presmerované z Evanjelik)

Evanjelická cirkev (príslušník sa nazýva evanjelik) môže byť:

  • v užšom zmysle: evanjelická cirkev augsburského vyznania (luteránska cirkev)
  • v širšom zmysle:
    • taká cirkev, ktorú (podľa jej názoru) charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium, t. j. cirkev, ktorá vzišla priamo z reformácie 16. storočia alebo cirkev, ktorá vznikla neskôr rozvinutím niektorých reformačných impulzov (t. j. luteránske, reformované/kalvinistické, anglikánske, metodistické, baptistické, pentekostalistické cirkvi, adventisti siedmeho dňa atď.)
    • zriedkavejšie: synonymum výrazu protestantská cirkev

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.