Otvoriť hlavné menu

Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána (skratka Jn alebo J) je kniha Nového zákona. Zaraďuje sa medzi evanjeliá. Podľa tradície bolo napísané pre maloázijských kresťanov asi medzi rokmi 90 a 100 po Kr.[1]

Evanjelium podľa Jána
AutorJán (apoštol)
Roky písania90 - 100
Symbolorol

ObsahUpraviť

Oproti synoptickým evanjeliám má odlišnú štruktúru. Toto evanjelium možno rozdeliť nasledovne[1]:

  • Prológ o Slove
  • Zjavenie Ježiša svetu (zázraky a reči)
  • Utrpenie Ježiša a jeho víťazstvo nad smrťou

Ježišova činnosť je tu, na rozdiel od ostatných troch kánonických evanjelií, rozvrhnutá do troch rokov.[1]

Vzťah k synoptickým evanjeliámUpraviť

Evanjelium podľa Jána sa okrem podobností v rámci žánru evanjeliá od ostatných synoptických evanjelií v mnohom odlišuje. Odlišnosti sú v štýle a vo vnútornom usporiadaní. Ježišov príbeh je prerušujú dlhé zjavovateľské reči a dialógy, zoradenie materiálu veľmi sťažuje diachrónnu analýzu.[2]

ReferencieUpraviť

  1. a b c Ján [evanjelium]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 521 – 525.
  2. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 580 – 584.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť