Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána (skratka Jn alebo J) je kniha Nového zákona. Zaraďuje sa medzi evanjeliá. Podľa tradície bolo napísané pre maloázijských kresťanov asi medzi rokmi 90 a 100 po Kr.[1]

Evanjelium podľa Jána
AutorJán (apoštol)
Roky písania90 - 100
Symbolorol

Obsah upraviť

Oproti synoptickým evanjeliám má odlišnú štruktúru. Toto evanjelium možno rozdeliť nasledovne[1]:

  • Prológ o Slove
  • Zjavenie Ježiša svetu (zázraky a reči)
  • Utrpenie Ježiša a jeho víťazstvo nad smrťou

Ježišova činnosť je tu, na rozdiel od ostatných troch kánonických evanjelií, rozvrhnutá do troch rokov.[1]

Vzťah k synoptickým evanjeliám upraviť

Evanjelium podľa Jána sa okrem podobností v rámci žánru evanjeliá od ostatných synoptických evanjelií v mnohom odlišuje. Odlišnosti sú v štýle a vo vnútornom usporiadaní. Ježišov príbeh je prerušujú dlhé zjavovateľské reči a dialógy, zoradenie materiálu veľmi sťažuje diachrónnu analýzu.[2]:580–584

Referencie upraviť

  1. a b c Ján [evanjelium]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 521 – 525.
  2. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 568 – 621.

Ďalšia literatúra upraviť

Komentáre upraviť

  • MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana. Ed. Daniel J. Harrington; preklad David Hofmann. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. 614 s. (Sacra pagina; zv. 4.) ISBN 978-80-7192-991-8.
  • ROSKOVEC, Jan. Evangelium podle Jana. 1. vyd. Praha : Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2020. 875 s. (Český ekumenický komentář k Novému zákonu; zv. 4.) ISBN 978-80-87287-72-9.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť