Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka (skratka Mk) je kniha Nového zákona.

Evanjelium podľa Marka
AutorEvanjelista Marek
Roky písaniaokolo roku 70
Symbollev

Zaraďuje sa medzi evanjeliá. Tradične je jeho autorstvo pripisované Markovi, ktorý vraj podáva svedectvo apoštola Petra. Teória dvoch prameňov predpokladá, že toto evanjelium je najstarším a prvým spomedzi štyroch evanjelií. Bolo písané pravdepodobne evanjelistom Marekom v Ríme okolo roku 70. Jeho cieľom je posilniť kresťanov pochádzajúcich z pohanstva.[1]

Práve autor Markovho evanjelia vytvoril literárný žaner evanjelia, „až keď uvážime koľko toho ostatní synoptici od Marka prevzali, možno doceniť literárny a teologický rozsah zmien, ktoré uskutočnili i spoločných prvkov, ktoré jednotlivé evanjeliá spájajú.“[2]:395

V evanjeliu podľa Marka obsahovo prevládajú Ježišove činy nad rečami.[1]

Obsah tohto evanjelia možno rozdeliť nasledovne[1]:

  • Úvod
  • Účinkovanie Ježiša v Galilei
  • Účinkovanie Ježiša v Galilei a v okolitých krajoch
  • Účinkovanie Ježiša v Jeruzaleme a umučenie
  • Správa o prázdnom hrobe

Referencie

upraviť
  1. a b c Marek [evanjelium]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 666 – 669.
  2. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 393 – 460.

Ďalšia literatúra

upraviť

Komentáre

upraviť
  • DONAHUE, John R.; HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka. Preklad David Hofmann. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 495 s. (Sacra pagina; zv. 2.) ISBN 80-7192-915-8.
  • Marek. Ed. Peter Dubovský. Trnava : Dobrá kniha, 2013. 1036 s. (Komentáre k Novému zákonu; zv. 1.) ISBN 978-80-7141-792-7.
  • POKORNÝ, Petr. Evangelium podle Marka. 1. vyd. Praha : Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2016. 346 s. (Český ekumenický komentář k Novému zákonu; zv. 3.) ISBN 978-80-7545-007-4.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť