Evergreen [slovenská výslovnosť: evrgrín] alebo evergrín je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti. Sú to piesne, ktoré sú stále populárne.