Evergreen [slovenská výslovnosť: evrgrín] alebo evergrín je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti.