Evidenčné číslo (vozidlá sveta)

Evidenčné číslo je značka prideľovaná (najmä motorovým) vozidlám v rámci určitého štátu a spravidla umiestnená na tabuľke v prednej časti a tabuľke v zadnej časti vozidla. Neoficiálny slovenský názov znie evidenčné číslo vozidla (EČV) a starší slovenský oficiálny názov znie štátna poznávacia značka (hovorovo: ešpezetka, ešpézetka[1][2] ; skr. ŠPZ)[3][4][5]. Evidenčné číslo sa umiestňuje na tabuľku s evidenčným číslom (starší názov: tabuľka so štátnou poznávacou značkou)[pozn 1]. Pozri aj článok Evidenčné číslo vozidiel na Slovensku.

Príklady základných evidenčných čísel a ich tabuliek v Európe
Ukážka kolekcie EČV zo sveta

Poznámky upraviť

  1. Pozri zdroje v článku Evidenčné číslo vozidiel na Slovensku.

Referencie upraviť

  1. ešpézetka. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
  2. ešpezetka. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 59.
  3. štátna poznávacia značka. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 709.
  4. evidenčné číslo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 255.
  5. § 123, 133 zákona č. 8/2009 Z.z.