Ex offo

(Presmerované z Ex officio)

Ex offo alebo ex officio je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej moci, povinnosti, z úradného príkazu.