Excentricita (astronómia)

Excentricita dráhy alebo výstrednosť je je jedným z elementov dráhy, opisujúcich pohyb kozmického telesa (prirodzeného, napr. planéty, kométy a pod. alebo umelého) v kozmickom priestore. Vyjadruje kruhovosť resp. nekruhovosť dráhy napr. planéty alebo kométy.

Pre kružnicu je , pre elipsu , pre parabolu a pre hyperbolu .

Vzorec pre výpočet excentricity eliptickej dráhy:

kde je lineárna excentricita (vzdialenosť ohniska od stredu kužeľosečky), veľká polos a malá polos. V kozmonautike resp. v astrionike sa excentricita častejšie vzťahuje k vzdialenostiam apsíd od ťažiska sústavy

,

kde a sú vzdialenosti apoapsidy resp. periapsidy od ťažiska a a je opäť veľká polos dráhy.

Ďalšie dôležité vzťahy medzi excentricitou a ďalšími parametrami dráhy:

a

Pozri aj tu upraviť