Excitácia

rozlišovacia stránka

Excitácia môže byť:

  • vo fyziológii:
    • v širšom zmysle reakcia živej hmoty na pôsobenie podnetu, v užšom zmysle - pri nervovom vlákne alebo svalovej bunke - zmena obmedzená na miesto dráždenia a nešíriaca sa, synonymum podráždenie (príp. vzrušenie), pozri excitácia (fyziológia)
    • dispozícia k zvýšenej dráždivosti CNS na určité podnety, synonymum: excitabilita, pozri excitabilita
  • v psychológii: vzrušenie, rozčúlenie, nepokoj
  • v jadrovej fyzike: zvýšenie energie nad základnú energiu, synonymum: (vz)budenie, pozri excitácia (zvýšenie energie)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.