Existenciálna analýza

Existenciálna analýza je metóda analýzy osobnosti v celej šírke a jedinečnosti jej existencie. Jej autorom v oblasti psychológie je Ludwig Binswanger, ktorý vychádza z tézy, že skutočné bytie osobnosti je výsledkom jej ponorenia sa do seba s cieľom zvoliť si životný plán, ktorý nezávisí od nijakých vonkajších činiteľov.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.