Exotermická reakcia

chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje energia, zvyčajne vo forme tepla

Exotermická reakcia je chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje energia, zvyčajne vo forme tepla. Produkty reakcie preto majú menšiu chemickú energiu ako reaktanty (látky do reakcie vstupujúce).

Aluminotermia je typická exotermická reakcia

Opakom je reakcia endotermická, kde sa musí teplo dodať, aby reakcia mohla prebehnúť.

Príklady

upraviť

Typická exotermická reakcia je horenie látok. Pri tomto deji sa uvoľňuje teplo a svetlo. Ďalší proces (príbuzný horeniu) je explózia.

Konkrétnym príkladom je zlučovanie plynného vodíka s kyslíkom za vzniku vodnej pary:

2H2 + O2 → 2H2O

Reagujúce látky odovzdávajú teplo okoliu, reakčné teplo teda má zápornú hodnotu: Qr = -484 kJ.mol-1

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Exotermní reakce na českej Wikipédii.