Explicitné náklady

Explicitné náklady sú náklady, ktoré majú podobu peňažných výdajov firmy na nákup vstupov. Môže ísť napr. o platby firmy za suroviny, materiál, prácu zamestnancov a pod.

Explicitné náklady sa teda vyskytujú v účtovníctve a zistiť ich je možné z účtovných výkazov.