Expozícia (ožiarenie)

Expozícia alebo ožiarenie alebo expozícia ožiareniu (skr. X) je podiel:

  • stredného súčtu elektrických nábojov všetkých iónov s rovnakým znamienkom, ktoré vznikli vo vzduchu pri zabrzdení všetkých elektrónov a pozitrónov uvolnených v objemovom elemente vzduchu fotónmi (Q), a
  • hmotnosti tohto elementu (m)

Jednotkou je C/kg a staršia jednotka bola R (röntgen).