Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).[1][2] Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).[3][4][5]

Schematický plán Košíc znázorňuje:
intravilán:
     historické centrum
     zastavané plochy
extravilán:
     poľnohospodárska pôda
     lesy

Tento termín sa používa najmä v urbanizme, archeológiiurbánnej histórii.

Uhorsku bol zavedený v 13. storočí, čo súviselo s uplatňovaním zákupného práva, pričom sa vzťahoval na polia a lúky feudálom pridelené poddanským usadlostiam v intraviláne.[5]

Referencie

upraviť
  1. Šaling, Ivanová-Šalingová a Maníková 2008, s. 345. „stav. oblasť, územie ležiace mimo zastavanej časti sídliska, obce, mesta“
  2. Buzássyová a Jarošová 2006
  3. „extravilán“, Encyclopaedia Beliana, 4. (Eh – Gala), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2008, str. 277, ISBN 8022408476 
  4. Balážová a Bosák 2005
  5. a b Horváth 2011

Použitá literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť