Fórum (lat. forum) bolo námestie v rímskych mestách, jadro a stredisko spoločenského, politického a hospodárskeho života.[1][2]

Pozostatky fóra v Pompejach (2013)
Pôdorys fóra v Pompejach (plán archeológa Augusta Maua, druhá polovica 19. storočia)

Fórum bolo podobné starogréckej agore.[3] Pôvodne malo nepravidelný tvar, usporiadanie okolitých budov bolo neorganizované, neskôr nadobudlo pravidelné tvary.[2] Od polovice 1. storočia bolo obvyklé jednotné plánovanie celého komplexu. Fórum malo spravidla obdĺžnikový tvar, bolo dláždené a obklopené verejnými budovami. Často sa na ňom nachádzalo kolonádové stĺporadie (porticus).[4] Fóra bývali umiestnené na križovatke via cardovia decumana, ale existujú aj excentricky lokalizované fóra.[2]Galii a v častiach GermánieDalmácie sa vyvinulo tzv. galské fórum, ktoré bolo otvoreným obdĺžnikom, najmenej na dvoch stranách obklopeným kolonádami s obchodmi a úradmi a na jednom konci bazilikou.[4]

Príklad, ktoré vytvorilo Forum Romanum, nasledovali aj iné mestá v provinciách.[5] Pôvodná obchodná funkcia sa neskôr vytráca.[1]

Vo väčšine miest (resp. v menších mestách) bolo fórum centrálnym prvkom, hlavným námestím, ktoré plnilo úlohu zhromaždiska, trhoviska a politického centra. Väčšie mestá mali viacero fór,[1] vrátane fór pre konkrétne účely, napr. forum olitorium (zeleninový trh), forum boarium (dobytčí trh), forum piscarium (rybí trh), forum cuppedinis (trh s delikatesami), hoci tieto typy fór sa reálne podobali viac trhovisku (macellum), s ktorým sa čiastočne prekrývali.[4] Typický príklad fóra je v Pompejách.[6]

Referencie

upraviť
  1. a b c fórum. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 515.
  2. a b c fórum. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, a kol. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 250.
  3. fórum. In: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura. Vyd. 2., rozš.-dotisk. Praha : SNTL, 1973. 325 s. (Oborové encyklopedie SNTL.) S. 95-96.
  4. a b c ADKINS, Lesley; ADKINS, Roy A. Antický řím : Encyklopedická příručka. Preklad Petr Kitzler, Mai Havrdová Fathi. Praha : Slovart, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7391-579-7. S. 143-144.
  5. forum. In: Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha : Academia, 1973. 741 s. S. 204-205.
  6. forum. In: The Oxford Classical Dictionary. Ed. Simon Hornblower, Antony Spawforth, Esther Eidinow. 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2012. 1792 s. ISBN 978-0-19-954556-8. S. 586-587.

Iné projekty

upraviť