Fúzonôžky (lat. Cirripedia) sú výlučne morské kôrovce, ktoré môžu byť na „stopke“ bez „stopky“ alebo parazitické. Ich telo obklopuje schránka tvorená vápenitými platničkami, na hrudi majú 6 párov nôžok. Väčšinou sú hermafroditické, u niektorých druhov je pohlavie oddelené. Fúzonôžky sa môžu prichytávať na spodok lodí v takých obrovských množstvách, že znížia ich rýchlosť až o jednu tretinu.

Fúzonôžky čeľade Balanidae

Stavba ich tela je pozmenená v dôsledku trvalého prisadnutia a zriedka aj parazitizmu. Pohyblivé je len štádium nauplia – už metanauplius prisadá chrbtovou stranou hlavy k podkladu a po bokoch tela sa mu začínajú tvoriť chitínové štíty, ktoré sú čoskoro silne inkrustované CaCO3. Schránka je v dospelosti spojená s vodou len hlavným otvorom a niekoľkými bočnými štrbinami. Kôrovec vnútri má potlačenú segmentáciu, tráviaca rúra je prehnutá do tvaru U. Tykadlá i hrudné končatiny (6 párov) sú rovnako vyvinuté, druhotne mnohočlánkové, fúzovité, a slúžia na priháňanie potravy k ústam. Exkrečným orgánom je pár maxillárnych nefrídií. Žiabre sú vyvinuté zriedka, dýchaniu napomáha veľký povrch fúzovitých dvojvetvových končatín. Oči sú rudimentálne, tvorí ich jediná zraková bunka, larválne štádiá však majú zrak o niečo lepší. Fúzonôžky sú hermafrodity, čo je medzi kôrovcami výnimka. Vývin je anaméria, končiaca degradačnou premenou na prisadnutého živočícha.

V moriach, obyčajne na plytčinách, žije viac druhov – niektoré (druhy z rodu Lepas) prisadajú pomocou stopky, iné stopku nemajú (Balanus spp.). Niektoré vydržia počas odlivu aj niekoľko hodín na vzduchu – štítky sa pevne uzavrú a malé množstvo vody vnútri stačí na to, aby nezahynuli. Niektoré druhy prisadajú na telá morských živočíchov (napr. na korytnačky, veľryby a i.), iné druhy sú hlbokomorské. Zaujímavosťou sú parazitické formy – napr. Sacculina carcini je endoparazitom krabov. Má rúrkovité rozvetvené telo, veľmi pozmenené. Fúzonôžky sú starobylá skupina kôrovcov: fosílie prisadnutých druhov sú známe už z jury (150 až 180 mil. rokov), a sú recentným druhom veľmi blízke.

Externé odkazy Upraviť