Farebný index alebo Color Index, skratka CI je veličina pôvodne zavedená ako rozdiel medzi fotografickou a vizuálnou hviezdnou veľkosťou.

Všeobecne rozdiel medzi hviezdnymi veľkosťami v dvoch rôznych spektrálnych oblastiach, a to medzi hviezdnou veľkosťou v oblasti kratších vĺn a hviezdnou veľkosťou v oblasti dlhších vĺn dĺžky. V systéme UBV (farebný systém) je definovaný farebný index (index U - B, index B - V) pri hviezde spektrálneho typu A0 takto: B - V = U - B = 0; pri teplejších hviezdach je záporný, pri chladnejších kladný.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.