Farmakológia

vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb

Farmakológia (pharmakon – liek, droga, jed) je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb. Zjednodušene povedané, skúma účinky liekov na biologické systémy. Zahŕňa vedomosti ohľadom zdrojov, chemických vlastností, biologických efektov a terapeutického použitia liekov. Nie je základom iba pre medicínu, ale aj farmáciu, ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a veterinárnu medicínu.

S farmakológiou je často zamieňaná farmácia, čo je samostatná disciplína lekárskej vedy. Je to profesia zodpovedná za prípravu, dávkovanie, výdaj a vhodné použitie liečiv a poskytovanie služieb na dosiahnutie optimálnych terapeutických výsledkov.

Farmakológiu možno rozdeliť na 2 oblasti:

  • humánna farmakológia – zaoberajúca sa liekmi pre človeka
  • veterinárna farmakológia – zaoberajúca sa liekmi pre zvieratá

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť