Fasáda (z francúzskeho face tvár, líc) je vonkajšia stena budovy. Je perforovaná okennými, dvernými, vetracími otvormi.

Moderná sklená fasáda. (The Maintower, Frankfurt nad Mohanom)
Historická, stredoveká fasáda (Cuéllar, Španielsko)

Ďalej môže byť členená horizontálne rímsami, vertikálne pilastrami, zapustenými stĺpmi alebo napríklad bosážou, lisénami, atikou, tympanónom a pod. Tieto prvky sa na fasáde objavujú zväčša v historických slohoch z antiky, baroka, rokoka. Hovoríme o historickej fasáde.

Riešenie fasády môže byť nielen pomocou vystupujúcej štruktúry ale aj pomocou kompozície z farieb. Z hľadiska orientácie rozoznávame priečelné fasády, nádvorné fasády, záhradné fasády. Od polovice 20. rokov 20. storočia sa začala zavádzať zavesená fasáda, ktorá je oddelená od nosných prvkov budovy. Tento typ sa rozvinul v dvojitú fasádu, v ktorej dobre prúdi vzduch. Týmto spôsob sa dajú dobre vetrať alebo ohrievať priestory. V high-tech veku je tendencia využívať fasády sekundárne – na výrobu elektriny: fotovoltaická fasáda, inteligentná fasáda.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Fasáda