Fiat

rozlišovacia stránka

Fiat (prvé významy sú z lat. fiat = nech sa stane, nech je, čiže 3. os. j.č. od slovesa fieri = stať sa) môže byť:

  • prvá časť latinských ustálených zvratov, napr. fiat justitia, fiat lux
  • vo farmácii (skratka: f.): urob, spracuj aby vzniklo
  • zastarano: schvaľovacia doložka na spisoch
  • v starom anglickom práve: stručné nariadenie sudcu k nejakému úkonu alebo splnomocnenie kompetentnej osoby na výkon nejakého úkonu a podobne, pozri fiat (anglické právo)
  • skrátene: fiat money
  • automobilový podnik so sídlom v Taliansku:

FIAT môže byť:

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.