Fibroblast je základnou bunkou väziva. Má vretenovitý alebo hviezdicovitý tvar s výbežkami a oválne bunkové jadro. Je mitoticky aktívna (delí sa), patrí medzi kmeňové bunky. Produkuje stavebné zložky medzibunkovej hmoty. Jeho pokojové štádium sa nazýva fibrocyt.

Fibroblasty pri poškodení tkaniva do tejto oblasti migrujú a produkujú prevažne kolagén. Môžu sa v prípade potreby meniť na rôzne iné bunky mezenchýmu: bunky hladkého svalu, tukové bunky, chondrocyty i osteocyty.

Zdroj upraviť