PhDr. Filip Glocko (* 14. júl 1976, Bratislava) je slovenský historik pracujúci v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Orientuje sa na regionálnu históriu mesta Banská Bystrica.

Filip Glocko
slovenský historik
Narodenie14. júl 1976 (47 rokov)
Bratislava, Slovensko
Alma materUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Životopis

upraviť

Filip Glocko je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty humanitných vied (1994 – 1999) v odbore história – geografia. V rigoróznom štúdiu pokračoval na UMB (2009 – 2011), kde po obhájení práce Fondy fajok v zbierkach vybraných múzeí banskobystrického kraja, získal titul doktora filozofie (PhDr.).

Od roku 2000 pôsobí v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici pôsobí ako historik a vedúci oddelenia kurátorov a konzervátorov (2010). Prioritne sa venuje regionálnej problematike, histórii a výskumu v oblasti cechov a remesiel, aktuálne so zameraním na zlatníctvo. V doterajšej činnosti pripravil niekoľko samostatných úspešných výstav (Za vôňou tabaku, Dobrú chuť ctihodní mešťania, Za farbou indiga a iné), pravidelne publikuje v odborných aj popularizačných periodikách s orientáciou na propagáciu významných osobností a udalostí mesta Banská Bystrica a okolia. Autorsky a scenáristicky pripravil časť novej expozície v Matejovom dome v Banskej Bystrici. Vydal monotematicky spracovanú publikáciu Fajky a fajčiarske pomôcky zo zbierok SSM v Banskej Bystrici (2007), je spoluautorom reprezentačnej publikácie Mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici (2017, Hrdinová, Glocko, Hradecký, Kocka), ktoré ako spoluautor v samostatnej výstave prezentovali aj v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave (2016). V súčasnosti pripravuje encyklopedicky spracovanú publikáciu o banskobystrických zlatníkoch. Spolupracuje s múzeami v regióne. Dôležitú súčasť činnosti predstavujú moderované prehliadky pre žiakov, študentov aj širokú kultúrnu verejnosť a popularizačné prednášky – Čo sa skrýva v depozite ako aj systematická mediálna propagácia muzeálnej práce.

  • GLOCKO, Filip: Samuel Libay - život a dielo banskobystrického zlatníka. Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum, 2018, ISBN 978-80969866-7-5

Monografia prináša čitateľovi pohľad na významnú osobnosť európskeho zlatníctva 19. storočia – Samuela Libaiya. Na takmer tristo stranách sa autor venuje zlatníctvu v meste Banská Bystrica, genealógii rodu Libayovcov a aj zlatníkom, ktorých vychoval majster Libay.