Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe

fakulta Akadémie múzických umení v Prahe

Filmová a televízna fakulta (FAMU) je jednou z troch fakúlt Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU, FAMU, HAMU). Jej študenti sú vzdelávaní predovšetkým pre profesie spojené s filmom, televíziou, elektronickými médiami i tradičnými oznamovacími prostriedkami.

Palác Lažanských, budova Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe - nárožie Národnej třídy a Smetanovho nábrežia.

Študijné odbory

upraviť

Študenti zo začiatku štúdia prechádzajú spoločným programom, ktorý ich uvedie do súvislostí všetkých odborov, ktoré sa na FAMU študujú, súčasne sa už profilujú vo svojich vlastných študijných odboroch:

Fakulta bola založená ako súčasť Akadémie múzických umení 28. novembra 1946. Na prelome 50. a 60. rokov sa FAMU stala prirodzeným centrom českej novej vlny, ktorá svojimi dielami znamenala dosiaľ najvýraznejší prínos svetovej kinematografii. Navzdory silnému ideologickému dohľadu, ktorý bol v dobe normalizácie uplatňovaný aj na umeleckých vysokých školách, bola FAMU vždy ovplyvnená liberálnym duchom. Až do konca osemdesiatych rokov 20. storočia však bola úzko spätá so štátno-monopolným filmovým a televíznym priemyslom. Po roku 1990 sa celá AMU transformovala zo štátnej na verejnú vysokú školu. V súčasnej dobe je naplno zapojená do celoeurópskej siete vysokých škôl, ktoré prijali tzv. bolonskú dohodu, ktorá umožňuje väčšie prepojenie štúdia a medzinárodné stáže a študijné pobyty. FAMU má rad partnerských škôl tiež v USA, napr. New York University, Emmerson College, CalArts, University of Miami, American University.

Štúdium

upraviť

Študijné plány FAMU stáli od začiatku na rovnováhe medzi praktickými cvičeniami a vzdelaním univerzitného typu. Po roku 2002 prešla FAMU generačnou a koncepčnou premenou, ktorej cieľom bolo väčšie otvorenie školy ako vo vnútri, medzi odbormi, tak smerom von, najmä do zahraničia. Došlo k posilneniu vzdelávacieho komponentu študijných plánov, súčasne sa pre študentov rozšírili i možnosti tvorby praktických cvičení, najmä v tzv. vnútornom grante. Na FAMU začali tiež v ďaleko väčšej miere hosťovať českí i zahraniční pedagógovia a umelci ako Jean-Claude Carrière, Brendan Ward, Linda Aronson, Henry Hills a mnohí ďalší. Vďaka americkému Trust For Mutual Understanding poriada FAMU od roku 2005 série workshopov s najvýznamnejšími experimentálnymi filmármi z USA. Filmy študentov FAMU, najmä absolventské projekty sa často objavujú v distribučnej sieti kín - napr. Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundu alebo Ztracená dovolená Lucie Králové. Študenti FAMU poriadajú každú jeseň súťažnú prehliadku FAMUfest, kde sa najširšej verejnosti predstavuje výber filmov, ktoré študenti FAMU v uplynulom roku nakrútili. FAMU, rovnako ako väčšina ďalších umeleckých fakúlt, tradične patrí k školám s najvýraznejším rozdielom medzi počtom prihlásených a prijatých študentov. V prijímacom konaní však rozhoduje predovšetkým talent uchádzačov. FAMU poriada dvakrát v roku deň otvorených dverí, kedy je možné konzultovať s pedagógmi na všetkých katedrách FAMU.

Od 90. rokov existuje v Česku rad študijných programov podobného zamerania na iných verejných vysokých školách a súkromných vyšších odborných školách (napr. v Prahe, Brne, Ústí nad Labem, Písku, Opave, v Zlíne).

Vybavenie fakulty a financovanie štúdia

upraviť

FAMU sídli v paláci Lažanských na Smetanovom nábreží 2, Praha 1. Okrem toho má ešte budovu Štúdia FAMU v Klimentskej ulici 2, Praha 1, ktorá je vybavená profesionálnou filmovou a televíznou technikou, strižňami, miešacou halou a postprodukčným oddelením. Študenti FAMU majú k dispozícii klasickú filmovú techniku (16 mm a 35 mm) ako aj moderné digitálne snímacie a postprodukčné zariadenie. Študenti fotografie majú k dispozícii Štúdio Katedry fotografie a ateliéry ako v hlavnej budove FAMU, tak v budove AMU na Malej Strane a v Beroune. Náklady na realizáciu praktických cvičení sú hradené z rozpočtu školy (teda zo štátneho rozpočtu), a to až do výšky, ktorá je daná popisom týchto cvičení. Zahraniční študenti, ktorí študujú v rôznych v programoch v rámci katedry FAMU Interantional, hradia svoje štúdium i svoje praktické cvičenia sami. Pedagógovia FAMU, najmä Miloš Vojtěchovský, stáli pri zrode Inštitútu intermédií, ktorý spoluzaložila AMU s Českým vysokým učením technickým. Inštitút Intermédií (IIM) vytvára od roku 2003 platformu pre medzinárodnú spoluprácu študentov a pedagógov technických a umeleckých odborov.

Významní pedagógovia

upraviť

Dekani FAMU

upraviť

Výber študentov a absolventov

upraviť

Titulom Doctor honoris causa AMU boli ocenení o. i.:

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Externé odkazy

upraviť