Filmová kritika je analýza filmového diela pomocou rozboru jeho štruktúrnych prvkov a vyjadrovacích prostriedkov, zaoberá sa použitými variáciami resp. inováciami, na svoje jednotlivé tvrdenia uvádza vždy minimálne jeden argument.

Vychádza z niektorej kritickej či teoretickej metódy a v závere uvádza hodnotiace stanovisko autora vyplývajúce z predchádzajúceho. Je vždy subjektívna. Jeden kritik hodnotí napríklad nejaký western v kontexte žánru a hodnotí ho pozitívne, keďže je inovatívny. Iný kritik urobí veľmi podobnú analýzu toho istého westernu, ale hodnotí ho negatívne, pretože ho posudzuje v kontexte kinematografie ako celku, film chápe ako umenie a westernový žáner považuje za banálny.

Iné projekty upraviť