Filoktétes alebo Filoktétés alebo Filoktetes (po grécky Filoktétes/iný prepis: Filoktétés) bol v starogréckej mytológii tesálsky kráľ a jeden z argonautov, o ktorom hovorila veštba, že bez jeho luku a šípov, ktorý zdedil od Herkula/Herakla pretože bol členom jeho družiny, nemožno dobyť Tróju.

Na ceste do Tróje ho náhodou uhryzol had, a keďže bolo jeho zranenie pre výpravu neznesiteľné, Odyseus ho vysadil na ostrove Lemnos. Po desiatich rokoch trójskej vojny sa však poňho vrátili, lebo sa dozvedeli spomínanú veštbu. A veštba sa naplnila: Filokteta Odyseus lsťou dopravil do Tróje, kde otráveným šípom, ktorý nikdy neminul cieľ, zasiahol pôvodcu vojny Parida, na ktorého preniesol jeho chorobu.