Filozofia dialógu je súhrn koncepcií súčasnej filozofie, podľa ktorých sa existencia človeka opiera o bytie niečoho iného a neuchopiteľného, ktoré sa prejavuje v osobnosti druhého človeka, v Ty; jeho najkrajnejším horizontom je osobne poňatý Boh. Človek je týmto Ty trvale oslovovaný a vyzývaný, aby mu odpovedal alebo sa mu zodpovedal, takže jeho existencia je vlastne stály dialóg.

Filozofia dialógu sa často prekrýva s personalizmom a existencializmom.

Zakladateľom filozofie dialógu je Ferdinand Ebner a Franz Rosenzweig.

Predstavitelia

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.