Filozofická disciplína

Filozofická disciplína je filozofický odbor alebo časť filozofie, skúmajúca istú stránku miesta človeka vo svete. Filozofickou disciplínou je napríklad gnozeológia, etika, ontológia, axiológia, dejiny filozofie a pod.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.