Filozofická fakulta Karlovej univerzity

Filozofická fakulta Karlovej univerzity (po česky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, skratka FF UK) je jedna zo štyroch pôvodných fakúlt Karlovej univerzity a tesne druhá najväčšia fakulta v Česku.

Hlavná budova FF UK na Námestí Jana Palacha v Prahe

DejinyUpraviť

Pôvodne bola fakulta založená ako fakulta slobodných umení (artistická). Pretože v stredoveku bolo zvykom vzdelávať sa najprv v slobodných umeniach, fakulta sa čoskoro stala najpočetnejšou súčasťou univerzity. V roku 1366 venoval cisár Karol IV. majstrom slobodných umení prvé pražské kolégium - Klementinum. K výsadám fakulty patrilo právo udeľovať magisterské a doktorské tituly, ktoré svojho nositeľa oprávňovali vyučovať na ktorejkoľvek európskej univerzite.

Od 17. storočia sa fakulta nazýva filozofickou a až do polovice 19. storočia poskytovala vyššiu prípravu pre budúcich študentov iných fakúlt, takže ju musel absolvovať každý študent Karlovej univerzity.

Od 18. storočia sa na Filozofickej fakulte vyučovali aj estetické náuky, pedagogika, matematika, astronómia, prírodné a inžinierske vedy, ekonómia a história. V 19. storočí sa začali rozvíjať orientalistické (hebrejčina, chetitčina, klinopis) a filologické odbory (český jazyk, taliančina, francúzština, angličtina). Od roku 1897 je štúdium na Filozofickej fakulte otvorené aj pre ženy.

Slovakistika sa na fakulte vyučuje vo väčšom rozsahu od roku 1994, keď bol v rámci Katedry slavistiky založený kabinet slovakistiky. V súčasnosti ju možno študovať v rámci odboru stredoeurópske štúdiá. Kurz slovenského jazyka však bol súčasťou štúdia (odboru českého jazyka a literatúry a fakultatívne slavistiky) aj pred rokom 1994.

ŠtúdiumUpraviť

Na fakulte študuje asi 8000 poslucháčov na približne 150 odboroch. Väčšinu odborov študuje relatívne malý počet poslucháčov (desiatky, niekedy jednotky), pričom výuka niektorých veľmi špecializovaných katedier (napr. Katedry logiky) nemá v Česku obdobu. Niektoré špecializované odbory neprijímajú študentov každoročne.

Medzi najväčšie odbory na fakulte patrí filológické obory - český jazyk a literatúra aj iné, filozofia, pedagogika, psychológia a história.

Významné osobnosti pôsobiace na FF UKUpraviť

Externé odkazyUpraviť