Filozofická príručka

Filozofická príručka je publikácia na rýchle vyhľadanie a osvojenie si základných informácií o filozofii, filozofických významových útvarov. Funkciu filozofickej príručky môže plniť aj zdroj tohto článku FILIT.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.