Filozofický pojem

Filozofický pojem je filozofický významový útvar (re)konštituovaný v procese filozofickej reflexie bytia človeka vo svete. Jeho podstatnými konštituentami sú výsledky filozofickej (seba)reflexie transhorizontovej reality, čiže filozofický pojem je vždy zároveň spoluuvedomovaním si unikajúcna. Za hlavný druh filozofických pojmov možno považovať filozofické kategórie.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.