Flámske spoločenstvo

Flámske spoločenstvo (holandsky Vlaamse Gemeenschap, francúzsky Communauté flamande) je spolu s Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Nemecky hovoriacim spoločenstvom Belgicka súčasťou Belgického kráľovstva.

Flámske spoločenstvo
spoločenstvo
Vlajka
Štát Belgicko Belgicko
Časové pásmo SEČ (UTC+1)
 - letný čas SELČ (UTC+2)
Flámske spoločenstvo Belgicka – na mape červená farba
Flámske spoločenstvo Belgicka – na mape červená farba
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Povedľa týchto troch spoločenstiev existujú tri regióny Belgicka, ktoré sa však neprekrývajú so spoločenstvami. „Flámske spoločenstvo“ tvoria holandsky hovoriaci Belgičania Flámskeho regiónu, holandsky hovoriaci Belgičania v dvojjazyčnom Regióne Brusel-hlavné mesto a niektoré flámske obce s jazykovým uľahčením na území Valónskeho regiónu. Niektoré flámske obce vo Valónsku však nemajú právo voliť do federálneho parlamentu, no majú právo otvoriť základné školy, kultúrny dom a kultúrne inštitúcie v danej obci.

Flámske spoločenstvo je oficiálna inštitúcia Flámska. Je to politické spoločenstvo ustanovené všetkými obyvateľmi regiónu Flámsko a určitými obyvateľmi regiónu hlavného mesta Brusel, ktorí sú holandskojazyční. Z dôvodu neprítomnosti sčítania ľudu, posledné bolo v 1947, je ťažké presne zistiť počet holandskojazyčných obyvateľov. Ale, ak sa vezme do úvahy údaj z volebných bulletinov, tak historické územie Brabantska je obývané v súčasnosti viac ako 68 % frankofónnych občanov, 24 % zmiešaných národností a 8 % flámskej národnosti.

Špeciálny zákon z 8. augusta 1980 ustanovil s väčšinou dvoch tretín hlasov v belgickom parlamente a s úplnou väčšinou flámskych voličov, že zvolení flámski poslanci sa spojili v súvislosti s článkom 137 Federálnej ústavy Belgicka, podľa svojho prvého článku o regionálnych a komunitných inštitúciách Flámov, s flámskym spoločenstvom, čím uskutočnili inštitucionálne zjednodušenie. Toto znamená, že regionálne kompetencie sú vykonávané Spoločenstvom a že hlavné mesto spoločenstva bolo umiestnené Flámskym parlamentom v Bruseli, v meste, ktoré sa nachádza mimo teritória Flámskeho regiónu a ktoré je súčasťou Flámskeho spoločenstva Belgicka.

Veľa frankofónov je podráždených týmto výberom Flámov, hoci sa zakladá na zákone podporenom federálnou väčšinou. Výber Bruselu je v súlade s autonómiou regionálnych inštitúcií spoločenstiev Belgicka podľa belgickej ústavy.

„Flámske spoločenstvo“ slávi svoj sviatok založenia 11. júla.

Jazyk spoločenstva

upraviť

Oficiálnym dorozumievacím jazykom Flámskeho spoločenstva je holandčina. V určitých zmiešaných valónskych a flámskych obciach na hranici medzi regiónmi majú občania právo na služby vo vlastnom jazyku vo verejnej správe a školách. Niektorí používajú namiesto výrazu holandčina ešte výraz flámčina, keď chcú hovoriť o jazyku Flámov, ktorým je holandčina. Holandčina vo Flámsku má tie isté gramatické pravidlá ako holandčina v Holandskom kráľovstve. Používa tie isté slovníky a literatúru. Ide o Všeobecnú holandčinu, ktorej integrita a šírenie sú zabezpečované oficiálnou organizáciou flámsko-holandskou s názvom Únia holandského jazyka(Nederlandse Taalunie).

Čo sa týka lingvistiky, flámčina je spoločným menovateľom dialektov holandčiny, ktorými sa obvykle hovorí vo Flámsku a akademickej holandčiny vo Flámsku. Sú štyri skupiny dialektov:

  1. Brabantčina
  2. Limburčina
  3. Východná flámčina
  4. Západná flámčina

Tieto flámske dialekty sú široko používané a sú silne diferencované medzi sebou. Každý z nich má však príbuznosť s holandčinou a jej dialektmi, ktorými sa hovorí v Holandsku a v Belgicku.

Externé odkazy

upraviť