Forenzná psychológia

Forenzná psychológia alebo súdna psychológia sa zaoberá okrem výučby o psychických determinantoch sociálneho zlyhania aj prehľadom teórií delikvencií a psychických expertíz. Uvádza do problémov forenznej agresológie, sexuológie ako aj postpenitenciárnej starostlivosti.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.