Formalizácia

Formalizácia je striktné syntakticko-sémantické vybudovanie, napr. formalizácia jazyka. Je to spresnenie obsahu poznania tým, že skúmaným entitám sa určitým spôsobom priraďujú isté materiálne konštrukcie, ktoré majú relatívne stály charakter, a preto umožňujú odhaliť a zafixovať stránky skúmaných entít.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.