Fosfát

rozlišovacia stránka

Fosfát môže byť:

  • chemicky, soľ kyseliny fosforečnej, pozri fosforečnan
  • hnojivo na báze fosforečnanov, pozri fosfát (hnojivo)
  • hornina tvorená v prevažnej miere minerálmi fosforečnanov, pozri fosforit
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.