Fosfolipidy alebo fosfatidylipidy, v ktorých je na jednu z hydroxylových skupín alkoholu (glycerol, sfingozín) naviazaná nie karboxylová kyselina, ale fosfoderivát cholínu, etanolamínu alebo serínu – teda

  • fosfatidylcholín,
  • fosfatidyletanolamín,
  • fosfatidylserín.

Zvyšok kyseliny fosforečnej (PO43−, resp. HPO42−) tvorí na jednej strane esterickú väzbu s alkoholom lipidu, na druhej strane esterickú väzbu s amínom. Preto sa spôsob naviazania dvoch derivátov cez zvyšok kyseliny fosforečnej (fosfát) nazýva aj fosfodiesterická väzba.