Frézia

občianske združenie na pomoc mentálne a zdravotne postihnutým deťom a mládeži v okrese Partizánske

Frézia je občianske združenie na pomoc mentálne a zdravotne postihnutým deťom a mládeži v okrese Partizánske.

Združenie Frézia
Právna formaobčianske združenie
SídloPartizánske
Vznik26. máj 1997
IČO30852358
Webfrezia-dcfp.sk/

Združenie Frézia pôsobí v okrese Partizánske od roku 1997 a jeho činnosť je zameraná na rodiny s postihnutými deťmi. Venuje sa všetkým deťom, mládeži a dospelým ľuďom bez rozdielu postihnutia. Stretávajú sa na akciách podľa plánu činnosti, ktorí si rodičia z veľkej časti sami navrhnú. Medzi ich členmi sa veľkej obľube tešia hlavne víkendové pobyty, ktoré sa snažia pripravovať každý rok na inom mieste v ich okolí. Medzi pravidelné akcie patrí cvičenie na Fit-loptách s profesionálnou cvičiteľkou a Klub neškolákov, ktorý vznikol pred piatimi rokmi pri Špeciálnej škole v Partizánskom, ale teraz už patrí pod združenie Frézia. Veľkým cieľom do budúcnosti bolo vytvorenie denného stacionára pre tých, ktorí už nechodia do školy, ale chcú sa aj naďalej stretávať so svojimi rovesníkmi. Práve preto vznikla nová nezisková organizácia Denné Centrum Frézia Partizánske, ktorá získala status Domova sociálnych služieb pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a mládež z regióna.

Hlavné úlohy a ciele združenia FréziaUpraviť

Hlavným poslaním činnosti Združenia Frézia, je všestranne a účinne pomáhať rodinám so zdravotne, mentálne a inak postihnutým dieťatom, presadzovať myšlienky včleňovania postihnutých do spoločnosti a vytvárať tak priaznivé podmienky pre ich život.

Združenie Frézia poskytuje účinnú podporu a poradenské služby, najmä v oblasti včasnej starostlivosti, rehabilitácie, predškolskej a školskej starostlivosti a poradenských služieb, pomoci v rodine a využitia voľného času formou klubovej činnosti. Pomáha pri vzdelávaní a doškoľovaní profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov.

Predkladá štátnej správe návrhy a pripomienky na zlepšovanie starostlivosti o deti so zdravotným, mentálnym a iným postihnutím.

Usporadúva a zabezpečuje prednášky, semináre, kurzy a výstavy prác svojich členov. Organizuje rekondičné a rehabilitačné pobyty, zájazdy, výmenné pobyty i účasť svojich členov na podobných akciách iných humanitných a charitatívnych organizácií.

V rámci svojej činnosti zabezpečuje časopis ZPMP na Slovensku „Informácie“ a „Deti a my“, zapožičiavanie odbornej literatúry a beletrie venovanej problémom detí s postihnutím a ich rodín.

Spolupracuje s verejnými a súkromnými, cirkevnými i odbornými organizáciami, ktoré sledujú príbuzné ciele.

Pôsobí vo verejnosti na zlepšovanie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s postihnutím a ich rodinám.

Získava informácie o práci podobných organizácií v zahraničí, nadväzuje kontakty a spoluprácu s medzinárodnými a nadnárodnými organizáciami cez centrálu ZPMP v SR.

Poskytuje účinnú pomoc členom združenia a ľuďom s postihnutím i vo vzťahu k štátnej správe.

Denné Centrum FréziaUpraviť

 
Denné Centrum Frézia
Veľká okružná 1017/15

Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. vzniklo v novembri v roku 2006. Vzniklo ako nutnosť, ako potreba organizácie, ktorá by prevádzkovala denný stacionár pre mentálne postihnutú mládež a deti v okrese Partizánske.

Dôležitým zlomom bolo získanie štatútu DSS – Domova sociálnych služieb, ktorý získali v druhej polovici roka 2007. V súčasnosti je denný stacionár v prevádzke a klienti ho navštevujú pravidelne od pondelka do štvrtku od 9:00 do 13:00.

Denné Centrum sa nachádza neďaleko štvrtej základnej školy v Partizanskom, v ulici Veľká okružná.

HistoriaUpraviť

Medzi prvých nadšencov, ktorí pripravili všetko potrebné na to, aby Združenie Frézia mohlo vôbec vzniknúť, patria: PhDr. Terézia Kúdelová, Mgr. Renáta Veresová, Helena Ondrčková, Mgr. Zuzana Adamcová a Magdaléna Mičková. Tieto dámy spravili kus práce a 26. mája 1997 zorganizovali zakladajúcu schôdzu združenia rodičov a priateľov zdravotne a mentálne postihnutých detí a mládeže v okrese Partizánske. Pozvanie od nich prijali okrem odborníkov – lekárov, pedagógov, psychológov a zástupcov iných združení, aj zástupcovia ZPMP v SR JuDr. Kovalík a Dr. Záhorcová a rodičia handicapovaných detí. Rok 1997 sa niesol v znamení zoznamovania sa navzájom. Začali sa organizovať prvé výlety a stretnutia pre deti. Tiež sa začali hľadať sponzori, ktorí by podporovali ich činnosť. Bolo vypracovaných mnoho projektov, zameraných na činnosť združenia Frézia. Veľa z nich bolo úspešných a bolo získano pre združenie buď finančné, alebo vecné dary.

Externé odkazyUpraviť