Francúzska okupačná zóna Nemecka

Francúzska okupačná zóna Nemecka bola jedným zo štyroch okupačných útvarov, ktoré boli v júli 1945 zriadené víťaznými spojencami v povojnovom Nemecku.

Francúzska okupačná zóna a francúzsky sektor Berlína

Z tejto zóny vytvorila francúzska vojenská vláda v rokoch 1945 a 1946 správne jednotky na území nemeckých krajín:

ktoré sa 23. mája 1949 stali časťami SRN.

V roku 1952 sa spojili Bádensko a Württembersko-Hohenzollernsko s američanmi okupovaným Württemberskom-Bádenskom a vytvorili krajinu Bádensko-Württembersko.

Sársko, formálne neokupované, s autonómnym statusom, sa ku Spolkovej republike pripojilo až v roku 1957, krok bol schválený v ľudovom referende v roku 1955.

Externé odkazy

upraviť