Francisova turbína je pretlaková vodná turbína vyvinutá Jamesom B. Francisom. Má dva podvarianty podľa uloženia hriadeľa, a to vertikálne a horizontálne.

Francisova turbína (courtesy Voith-Siemens).

Francisove turbíny patria medzi najpoužívanejšie. Používajú sa na výrobu elektrickej energie prostredníctvom alternátora.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť