František Ernest Scherer

František Ferdinand Ernest Scherer (* 1. apríl 1805, Blatná, Česko – † 16. marec 1879, Piešťany) bol lekár a balneológ. Priekopník zavádzania moderných lekárskych metód do kúpeľníctva.

Vyštudoval medicínu a farmáciu vo Viedni. Po dvojročnej chirurgickej praxi sa v roku 1828 usadil v Piešťanoch, kde sa stal prvým kúpeľným lekárom. Zaviedol vedecký prístup do kúpeľnej liečby. V roku 1863 založil Vojenský kúpeľný ústav Piešťany, na ktorého vybudovanie prispel pozemkom a 4000 zlatými.

Svoje znalosti a postrehy z kúpeľnej liečby Scherer zhrnul v publikácii Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény in Ungarn vydanej roku 1837 v Lipsku.

Život ukončil samovraždou kvôli zákernej chorobe.

Pochovaný je na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.