Freeware

softvér distribuovaný a používaný bezplatne, no stále s vyhradenými právami

Freeware alebo frivér[1] je softvér, ktorý autor dáva za určitých podmienok k dispozícii na bezplatné používanie a prípadne aj na bezplatné šírenie, nedáva však k dispozícii zdrojový kód a neumožňuje tak jeho úpravu a vytváranie odvodených verzií. Freeware má obvykle nejaké autorom stanovené obmedzenia na používanie, kopírovanie alebo šírenie uvedené v licenčnej zmluve.

Podmienky použitia upraviť

Podmienky bezplatného používania a šírenia sú často jedinečné pre každý freeware a definuje ich licenčná zmluva. Bezplatné používanie býva v licenčných zmluvách často obmedzené rozličnými podmienkami, napríklad len na nekomerčné osobné použitie, len na domácom počítači, len na vzdelávacie účely, len v rámci neziskových organizácií, univerzít, knižníc a podobne. Niektorý freeware je podľa licenčnej zmluvy možné používať aj v rámci firiem na pracovných počítačoch, ale často len v prípade ak nebude používaný na priame poskytovanie komerčných služieb. V niektorých prípadoch freeware vyžaduje bezplatnú registráciu.

Licenčné zmluvy k freewaru obvykle zakazujú akokoľvek zisťovať zdrojový kód freewaru (napríklad pomocou reverzného inžinierstva alebo dekompiláciou). Taktiež obvykle zakazujú softvér akokoľvek meniť alebo z jeho akejkoľvek časti vytvárať odvodený softvér. Dovolené tiež obvykle nie je samotný freeware prenajímať, udelovať k nemu vlastnú licenciu a freeware predávať (pričom licenčné zmluvy k niektorému freewaru dovoľujú vyžadovať úhradu nevyhnutných nákladov na distribúciu).

Licenčná zmluva k freewaru v niektorých prípadoch dovoľuje bezplatné používanie len s určitým typom zariadení (napríklad len na PC, s vylúčením rôznych tabletov a prenosných zariadení, alebo len s konkrétnym zariadením niektorého výrobcu), alebo dovoľuje použitie len na jeden konkrétny účel (napr. len na otváranie a prezeranie obsahu súborov vytvorených konkrétnym komerčným softvérom), prípadne len konkrétnym postupom (napr. bez kombinácie s určitým typom softvéru alebo zákaz používania cez počítačovú sieť, prípadne zákaz sieťovej inštalácie) a podobne.

Podmienky šírenia upraviť

Niektoré formy distribúcie freewaru sú v prípade niektorého freewaru podmienené súhlasom autora alebo môžu byť v licenčnej zmluve priamo zakázané (napríklad poskytovanie daného freewaru na stiahnutie z inej verejnej webovej stránky než z autorovej alebo distribúcia na médiách priložených k rôznym plateným časopisom, vytváranie väčšieho počtu kópií a podobne). Mnoho freeware programov však dovoľuje voľné kopírovanie a šírenie.

Freeware je v niektorých prípadoch možné šíriť za poplatok pokrývajúci základné náklady na distribúciu, ale poplatok sa nesmie vyžadovať za samotný freeware.

Iné použitie upraviť

V prípade ak chce používateľ využiť freeware inak než to dovoľuje licenčná zmluva, má v niektorých prípadoch možnosť si od autora freewaru zakúpiť platenú komerčnú verziu softvéru, alebo skúsiť autora požiadať o súhlas. Ak však autor takúto možnosť neposkytuje, nie je dovolené používať daný softvér inak, než to dovoľuje licenčná zmluva.

Samotný freeware v mnohých prípadoch aktívne nekontroluje dodržiavanie podmienok licenčnej zmluvy a aktívne nebráni inému použitiu, avšak pre prípad ich nedodržania býva v licenčnej zmluve ustanovený automatický zánik tejto zmluvy, povinnosť prestať používať daný softvér a odinštalovať ho. Nedodržanie licenčnej zmluvy znamená porušenie práv tvorcu softvéru a môže viesť až k trestnému stíhaniu používateľa.

Vývoj a podpora upraviť

Niektorí autori freewaru poskytujú k svojmu softvéru aj aktualizácie alebo prípadne aj základné poradenstvo. Bežný je však aj freeware, ktorý je vydávaný bez akejkoľvek podpory pre používateľov, prípadne freeware, ktorý už autor ďalej nevyvíja ani neaktualizuje. Niektorí autori poskytujú k freewaru spoplatnenú širšiu podporu.

Autori často neposkytujú žiadnu záruku, že budú svoj softvér ďalej vyvíjať, opravovať v ňom chyby alebo k nemu poskytovať poradenstvo. Keďže licenčná zmluva k freewaru často zakazuje zisťovanie zdrojového kódu freewaru a jeho úpravy, nemôže obvykle vo vývoji takéhoto freewaru a v opravách jeho chýb okrem autora nikto iný pokračovať.

V niektorých prípadoch autori freewaru po získaní popularity ich softvéru vydajú aktualizovanú verziu už ako platený komerčný softvér. V takýchto prípadoch je obvykle možné pôvodný freeware trvalo bezplatne používať, avšak aktualizované verzie a ďalšia podpora sú k dispozícii len za poplatky.

Rozdiel medzi freeware a "free software" upraviť

Je potrebné rozlišovať medzi freeware a "free software" (slobodný softvér). Slovo "free" v prípade freeware znamená "zadarmo", zatiaľ čo v prípade "free software" znamená "slobodný". Free Software Foundation prirovnáva rozdiel vo filozofii medzi "freeware" a "free software" ako rozdiel medzi "pivom zadarmo" a "slobodou prejavu".

Freeware je softvér, ktorý je možné distribuovať a používať zadarmo len v prípade splnenia podmienok určených autorom a na ním určené účely, zatiaľ čo "free software" používateľovi vždy zaručuje takzvané základné slobody - softvér používať na ľubovolný účel, pristupovať k zdrojovému kódu, študovať ho, ľubovolne upravovať, zlepšovať, kopírovať a distribuovať.

Tieto dve skupiny softvéru používajú rozdielne poňatia licenčnej zmluvy. Freeware je na rozdiel od „free software“ obvykle proprietárny software.

Free software často používa jednu z univerzálnych licenčných zmlúv, ako je napríklad licencia BSD alebo GNU General Public License (GPL). Licenčné zmluvy k freeware sú obvykle jedinečné a ich text je často odlišný pre každý jeden freeware.

Referencie upraviť

  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2011-08-11]. Dostupné online. Archivované 2011-08-11 z originálu.

Pozri aj upraviť