Furkotský potok preteká Furkotskou dolinou vo Vysokých Tatrách. Je to ľavostranný prítok Bieleho Váhu, jeho dĺžka je 4,5 km a je tokom IV. rádu.

Furkotský potok
potok
Zdrojnica Ostrá veža, Vysoké Tatry
Ústie Biely Váh, Štrbské Pleso
Dĺžka 4,5 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-01-028
Číslo recipienta 4-21-01-13613
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na juhovýchodnom svahu Ostrej veže (2 129,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 880 m n. m..

Opis toku upraviť

V období jarného topenia snehu vyteká z Vyšného Wahlenbergovho plesa na JV úpätí Ostrej (2 350,5 m n. m.) a ďalej preteká cez Nižné Wahlenbergovo pleso (2 053,0 m n. m.). Na hornom toku tečie JV smerom cez Furkotskú dolinu, kde sa niekoľkokrát esovito ohýba, následne sa stáča SJ smerom a vstupuje do Podtatranskej kotliny, do podcelku Tatranské podhorie. Tu najprv pretína Tatranskú magistrálu, postupne sa stáča JZ smerom, opúšťa územie národnej prírodnej rezervácie a západne od osady Štrbské Pleso sa v nadmorskej výške cca 1 215 m n. m. vlieva do Bieleho Váhu.

Názov upraviť

Pozri Furkotská dolina